สถานทูตอังกฤษ และไอร์แลนด์เหนือ สก็อตแลนด์ และเวลส์ ประจำประเทศไทย: British Embassy in Thailand

 

สถานทูตอังกฤษ และไอร์แลนด์เหนือ สก็อตแลนด์ และเวลส์ ประจำประเทศไทย: British Embassy in Thailand

สถานทูตอังกฤษ และไอร์แลนด์เหนือ สก็อตแลนด์ และเวลส์ ประจำประเทศไทย: British Embassy in Thailand

สถานทูตอังกฤษ และไอร์แลนด์เหนือ สก็อตแลนด์ และเวลส์ ประจำประเทศไทย: British Embassy in Thailand

สถานทูตอังกฤษ กรุงเทพ เป็นตัวแทนของรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย ซึ่งดำรงและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรและรัฐบาลไทย พัฒนาความสัมพันธ์ด้านการค้า การพาณิชย์ และการลงทุนระหว่างสองประเทศให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น เราเผยแพรนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลอังกฤษ การเมืองและเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและข้อมูลข่าวสารต่างๆ

เราให้ความช่วยเหลือและบริการต่อชาวอังกฤษที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและเดินทางเยือนประเทศไทย

เราให้การบริการการยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อเดินทางเยือนสหราชอาณาจักรเพื่อการท่องเที่ยว, การศึกษา, การอยู่อาศัย หรือการทำงาน

ติดต่อสถานทูตได้อย่างไร
สถานทูตตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมือง เลขที่ 14 ถนนวิทยุ ใกล้กับสถานทูตสวิสเซอร์แลนด์ อาคารเวฟเพลสและห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ชิดลม

วิธีที่สะดวกที่สุดในการเดินทางมาติดต่อสถานทูตอังกฤษคือใช้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะ
โดยรถไฟฟ้า
สถานทูตอังกฤษตั้งอยู่ใกล้สถานีเพลินจิตมากที่สุด

จากสถานีเพลินจิต ใช้ทางออกหมายเลข 1 เดินเข้ามายังอาคารเวฟเพลส ชั้นที่่ 1 และผ่านออกมายังถนนวิทยุ สถานทูตอังกฤษตั้งอยู่ฝั่งตรงกันข้าม

โดยแท๊กซี่
มีบริการรถแท็กซี่เป็นจำนวนมากซึ่งหาใช้บริการได้ง่าย เรียกบริการแท็กซี่และขอให้ส่งท่านที่ “สถานทูตอังกฤษ เลขที่ 14 ถนนวิทยุ”

โดยรถเมล์
รถเมล์ประจำทางสาย 62 76 และรถเมลล์เล็กสาย 10 หยุดรับส่งผู้โดยสารที่ป้ายถนนวิทยุ ซึ่งอยู่หน้าประตูทางเข้าหลักสถานทูตอังกฤษ ถนนวิทยุ

การจอดรถ
สถานทูตไม่มีที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อภายใน แต่ท่านสามารถจอดรถได้โดยเสียค่าบริการจอดที่
อาคารเวฟเพลสซึ่งเป็นที่จอดรถที่ใกล้ที่สุด

มาตรการรักษาความปลอดภัย
เนื่องจากสถานทูตตกเป็นเป้าหมายของการการข่มขู่และการก่อการร้ายทั่วโลก สถานทูตมีการรักษาความปลอดภัยสูงสุดเพื่อให้ผู้มาติดต่อสถานทูตมั่้นใจในความปลอดภัย

กรุณาให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการตรวจค้น ซึ่งใช้เวลาไม่นาน มาตรการความปลอดภัยนี้มีเพื่อประโยชน์ของผู้มาติดต่อและเจ้าหน้าที่ทั้งหมด

ผู้มาติดต่อจะผ่านจุดตรวจบริเวณทางเข้า สถานทูตไม่อนุญาตให้นำเข้าโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เข้ามาในตัวอาคาร

เวลาทำการ
ฝ่ายกงสุล บริการพาสปอร์ต, การแจ้งเกิดและตาย และเอกสารอื่นๆ

วันจันทร์ – วันพฤหัส: 08:00 – 11:00
วันศุกร์: 08:00-11:00

รับเอกสารเท่านั้น
วันจันทร์ – วันพฤหัส: 13:00 – 14:00
วันศุกร์: 11:00 – 12:00

การบริการวีซ่า
ติดต่อแผนกวีซ่าเฉพาะสำหรับผู้ที่นัดสัมภาษณ์เท่านั้น บริการสอบถามอื่นๆ ติดต่อได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอังกฤษ ซึ่งเปิดทำการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:00 – 15:00

ข้อมูลเพิ่มเติมอ่านได้จากหน้าวีซ่า

วีซ่าสหราชอาณาจักร
หากท่านทราบแล้วว่า ท่านจะต้องขอวีซ่าประเภทใด ให้ท่านไปที่ การยื่นคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร เพื่อดูรายละเอียดในการยื่นคำร้องฯ

ในส่วนของการยื่นคำร้องขอวีซ่า ท่านต้องเดินทางไปยื่นคำร้องฯที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักรกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ซึ่งดำเนินการโดยวีเอฟเอส โกลบอล วีเอฟเอสไม่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อผลการพิจารณาคำร้องขอวีซ่าและไม่มีอิทธิพลใดๆต่อคำร้องขอวีซ่าของท่าน

หากท่านพำนักอยู่ในประเทศไทยหรือประเทศลาวเป็นการชั่วคราว (ยกตัวอย่างเช่น ในฐานะนักเรียนหรือนักท่องเที่ยว) ท่านสามารถขอวีซ่าสหราชอาณาจักรได้บางประเภทเท่านั้น โดยท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ ‘ข้อมูลเพิ่มเติม’ ด้านล่างนี้

ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปสหราชอาณาจักรในกรณีที่ท่านพำนักอยู่ในประเทศไทยหรือประเทศลาวจากหน้านี้

หากท่านพำนักอยู่ในประเทศไทยหรือประเทศลาวเป็นการชั่วคราว (ตัวอย่างเช่น ในฐานะนักเรียนหรือนักท่องเที่ยว) ท่านสามารถจะขอวีซ่าสหราชอาณาจักรได้บ้างประเภทเท่านั้น โดยท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ‘ข้อมูลเพิ่มเติม’ จากด้านล่างนี้

ท่านสามารถขอวีซ่าได้เมื่อไร

ท่านสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ล่วงหน้าไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันที่ท่านต้องการจะเดินทาง สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรขอแนะนำให้ท่านอย่ายืนยันการเดินทางจนกว่าท่านจะได้รับวีซ่า ท่านสามารถตรวจสอบระยะเวลาในการดำเนินการพิจารณาคำร้องขอวีซ่าได้ที่หน้า ระยะเวลาในการพิจารณาคำร้องขอวีซ่า

ก่อนทีท่านจะยื่นคำร้องขอวีซ่า

ก่อนที่ท่านจะยื่นคำร้องขอวีซ่า ท่านควรปฏิบัติดังต่อไปนี้

  • เตรียม เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่า ที่ท่านต้องการใช้เพื่อประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่า
  • ได้รับ การตรวจ ว่าท่านปลอดจากเชื้อวัณโรค (ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพำนักในสหราชอาณาจักรนานเกินกว่า 6 เดือน)
  • ได้ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร (ในกรณีที่ประเภทวีซ่าที่ท่านยื่นคำร้องต้องใช้เอกสารการทดสอบภาษาอังกฤษ)
  • พร้อมที่จะยื่นใบคำร้องขอวีซ่า รวมถึงพิมพ์ลายนิ้วมือและถ่ายภาพใบหน้า (ข้อมูลไบโอเมตริกซ์) ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าในกรุงเทพ และ
  • สามารถที่จะชำระค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่า โดยท่านสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องชำระได้ที่หน้า อัตราค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่า

หากท่านไม่แน่ใจว่าเอกสารใดที่ท่านจะต้องใช้ประกอบคำร้องขอวีซ่า ท่านสามารถค้นหา คำแนะนำได้ที่หน้า ค่าธรรมเนียมและคำแนะนำ ซึ่งแนะนำเกี่ยวกับเอกสารประกอบของวีซ่าในแต่ละประเภท

ในกรณีที่ท่านยื่นคำร้องขอวีซ่าภายใต้ระบบฐานคะแนน ท่านควรจะยื่นเอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่าให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารประกอบตามประเภทวีซ่าที่ท่านยื่นคำร้อง
หากท่านยื่นคำร้องขอวีซ่าในประเภทอื่นๆ เอกสารประกอบคำร้องฯที่ท่านควรยื่นนั้นจะต้อง

  • สนับสนุนข้อมูลที่ท่านให้ไว้ในใบคำร้องขอวีซ่าของท่าน และ
  • แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลที่ท่านให้ไว้ในใบคำร้องขอวีซ่าเชื่อถือได้

ทั้งนี้เราจะพิจารณาเอกสารที่ยื่นมาพร้อมกับคำร้องขอวีซ่าเท่านั้น หลังจากที่ท่านได้ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าแล้ว ท่านไม่สามารถยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้อีก ยกเว้นในกรณีที่มีการร้องขอจากเจ้าหน้าที่

เอกสารทุกฉบับที่ท่านยื่นประกอบคำร้องขอวีซ่า รวมถึงหนังสือเดินทางของท่าน (หน้าที่มีรูปถ่ายของท่าน) ท่านจะต้องยื่นเอกสารต้นฉบับพร้อมกับสำเนาหนึ่งชุด โดยสำเนาเอกสารทุกฉบับควรชัดเจนและสามารถอ่านได้ง่าย ทั้งนี้หากท่านไม่ได้เตรียมสำเนาเอกสารประกอบคำร้องขอวีซ่า เราอาจไม่คืนเอกสารต้นฉบับให้ท่าน เมื่อยื่นคำร้องขอวีซ่า ท่านควรแยกเอกสารต้นฉบับและสำเนาเพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่พิจารณาคำร้องขอวีซ่าได้สะดวก

กรณีที่ท่านไม่มีเอกสารหรือเอกสารของท่านไม่ใช่ภาษาอังกฤษหรือภาษาเวลส์ หรือท่านมิได้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางเอง ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าท่านควรปฏิบัติอย่างไรได้ที่ “ข้อมูลเพิ่มเติม” ด้านล่างนี้

ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า

ท่านสามารถที่จะชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าได้ 2 ทาง

  • ท่านสามารถชำระที่สาขาใดสาขาหนึ่งจาก 25 สาขาของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (เอกสาร PDF 41KB จะเปิดในหน้าใหม่) และทำแคชเชียร์เช็คสั่งจ่าย ”สถานทูตอังกฤษ กรุงเทพมหานคร” โดยที่ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้บริการนี้ ท่านจะต้องนำแคชเชียร์เช็คนี้มายื่นพร้อมกับใบคำร้องฯ ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า
  • ท่านที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าโดยใช้ตั๋วแลกเงิน(แบงค์ดราฟท์)ของธนาคารใดก็ได้ สั่งจ่าย ”สถานทูตอังกฤษ กรุงเทพมหานคร” ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการใช้บริการในราคาแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร ท่านจะต้องนำตั๋วแลกเงินนี้มายื่นพร้อมกับใบคำร้องฯที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

ขั้นตอนสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอวีซ่าคือ ท่านต้องนำคำร้องขอวีซ่ามายื่นด้วยตนเองตามวันและเวลาที่นัดหมาย ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่ากรุงเทพ(VFS) โดยท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรที่สถานทูตอังกฤษประจำกรุงเทพไม่รับคำร้องขอวีซ่า รวมถึงสถานกงสุลและสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่หรือจังหวัดภูเก็ต

วีซ่าเพื่อเดินทางจากประเทศไทยไปยังประเทศในเครือจักรภพและประเทศในเขตปกครองของสหราชอาณาจักร

ประเทศไทย
เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่า
ท่านสามารถค้นหาข้อมูลการขอวีซ่าเพื่อเดินทางจากประเทศไทยไปยังประเทศในเครือจักรภพและประเทศในเขตการปกครองสหราชอาณาจักร โดยศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าในประเทศไทยเป็นตัวแทนรับใบคำร้องวีซ่าของประเทศดังต่อไปนี้

ประเทศแองกวิลล่า
บริติชอินเดียนโอเชี่ยนเทริทอรี่
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิ้น
หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะฟอร์คแลนด์
ประเทศยิบรอลต้าร์
ประเทศมอนเซอแรท (ออกให้ได้ที่กรุงเทพมหานครเท่านั้น)
ประเทศเติร์กซและไคคอส

ประเทศแอนทิกก้าและบาร์บูด้า
ประเทศบาฮามัส
ประเทศเบลิซ
ประเทศบอสวาน่า
ประเทศแกมเบีย
ประเทศกาน่า
ปะเทศเกรนาด้า
ประเทศจาไมก้า(ออกให้ได้ที่ประเทศลาวเท่านั้น)
ประเทศเคนย่า (ออกให้ได้ที่ประเทศลาวเท่านั้น)
ระเทศเลโซโท
ประเทศมาลาวี
ประเทศไนจีเรีย (ออกให้ได้ที่ประเทศลาวเท่านั้น)
ประเทศเซนท์ลูเซีย
ประเทศเซียรา ลีโอน
ประเทศศรีลังกา ( ออกให้ได้ที่ประเทศลาวเท่านั้น)
ประเทศสวาซิแลนด์
ประเทศตรินีแดดและโทบาโก้
ท่านสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าออนไลน์เพื่อเดินทางไปยังประเทศเซนต์คิทท์และประเทศเนวิสได้ที่เว็บไซด์ evisa.gov.kn. โดยท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าเมื่อเดินทางถึงประเทศเซนต์คิทท์ หากท่านต้องการเดินทางไปยังประเทศที่ไม่ได้กล่าวไว้ในรายการข้างต้น ท่านต้องติดต่อสถานทูตหรือสำนักงานทางการทูตที่ใกล้ที่สุดของประเทศนั้นๆ เพื่อตรวจสอบวิธีการยื่นคำร้องขอวีซ่า

ก่อนการยื่นคำร้องขอวีซ่า
ก่อนที่ท่านจะยื่นคำร้องขอวีซ่า ท่านจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

เตรียม เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่า ท่านต้องเตรียมเอกสารที่จำเป็นเพื่อใช้ประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่าของท่าน
ตรวจสอบ ค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่า โดยเราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นค่าดำเนินการคำร้องขอวีซ่าในนามของประเทศนั้นๆ รวมถึงเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อส่งคำร้องขอวีซ่าของท่านไปยังประเทศนั้นๆ เพื่อพิจารณาอีกด้วย
ท่านสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าได้อย่างไร
หากท่านมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปยังประเทศในเครือจักรภพและประเทศในเขตการปกครองของสหราชอาณาจักร ท่านต้องกรอกใบคำร้องขอวีซ่าออนไลน์และยื่นคำร้องฯผ่านระบบออนไลน์

การยื่นคำร้องขอวีซ่าออนไลน์
เมื่อท่านกรอกใบคำร้องขอวีซ่าออนไลน์แล้ว ท่านจะต้องพิมพ์และลงชื่อในใบคำร้องฯนั้น หากท่านไม่มีเครื่องพิมพ์เอกสารในขณะที่ยื่นคำร้องฯผ่านระบบออนไลน์ ท่านสามารถจะเข้าสู่ระบบและพิมพ์ใบคำร้องฯได้ในภายหลัง

เมื่อท่านได้กรอกใบคำร้องฯออนไลน์แล้ว ท่านจะได้รับอีเมล์ที่มีหมายเลขคำร้องขอวีซ่าของท่าน (หมายเลขGWF Reference) กรุณาบันทึกหมายเลขนั้นเก็บไว้

ท่านสามารถทำนัดหมายออนไลน์เพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเองที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า โดยทำการนัดหมายผ่านปฏิทินการนัดหมายออนไลน์เพื่อจองวันและ

เวลาเพื่อยื่นคำร้องฯที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

ท่านสามารถค้นหาใบคำร้องออนไลน์ได้ที่ ‘ทำรายการออนไลน์’ ซึ่งอยู่ทางขวามือของหน้านี้

ชำระค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่า
ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าที่สาขาใดสาขาหนึ่งจาก 25สาขาของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (เอกสาร PDF 41KB จะเปิดในหน้าใหม่) และทำแคชเชียร์เช็คสั่งจ่าย ”สถานทูตอังกฤษ กรุงเทพมหานคร” โดยที่ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้บริการนี้ ท่านจะต้องนำแคชเชียร์เช็คนี้มายื่นพร้อมกับใบคำร้องฯ ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า
ท่านที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า โดยใช้ตั๋วแลกเงิน(แบงค์ดราฟท์)ธนาคารใดก็ได้ สั่งจ่าย ”สถานทูตอังกฤษ กรุงเทพมหานคร” ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการใช้บริการในราคาแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร ท่านจะต้องนำตั๋วแลกเงินนี้มายื่นพร้อมกับใบคำร้องฯที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า
ท่านที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร ท่านสามารถชำระโดยค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าโดย ”แคชเชียร์เช็ค” หรือ ”ตั๋วแลกเงิน” ของธนาคารใดก็ได้ สั่งจ่าย ”สถานทูตอังกฤษ กรุงเทพมหานคร” ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการนี้อาจจะแตกต่างกันไป ท่านจะต้อง นำแคชเชียร์เช็คหรือตั๋วแลกเงินนี้มายื่นพร้อมกับใบคำร้องฯ ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า
ท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงิน เมื่อท่านชำระค่าธรรมเนียมที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ทั้งนี้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าหากใบคำร้องขอวีซ่าของท่านได้รับการปฏิเสธ

ยื่นใบคำร้องขอวีซ่า
หากท่านต้องการเดินทางไปยังประเทศในเครือจักรภพและประเทศในเขตการปกครองของสหราชอาณาจักร ท่านควรยื่นใบคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าในกรุงเทพมหานคร โดยที่ท่านไม่ต้องพิมพ์ลายนิ้วมือหรือถ่ายภาพใบหน้า(ข้อมูลไบโอเมตริกซ์)

ท่านสามารถยื่นใบคำร้องขอวีซ่าได้ที่ศูนย์รับคำร้องฯวีเอฟเอส โดยทำการนัดหมายออนไลน์ผ่านปฏิทินนัดหมายเพื่อใช้ทำการนัดหมายดังกล่าว

หากท่านจะเดินทางไปยังประเทศในเครือจักรภพและประเทศในเขตปกครองของสหราชอาณาจักร ท่านสามารถส่งเอกสาร ใบคำร้องขอวีซ่า ค่าธรรมเนียมและเอกสารหลักประกอบการยื่นคำร้องฯไปที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าทางไปรษณีย์หรือบริการของบริษัทส่งเอกสาร แต่กรุณาอย่าส่งเอกสารดังกล่าวไปที่สถานทูตอังกฤษประจำ รุงเทพมหานครเนื่องจากสถานทูตฯจะไม่รับเอกสารการยื่นคำร้องขอวีซ่าโดยตรง

ท่านสามารถเลือกใช้บริการส่งเอกสารและผลการพิจารณาคำร้องขอวีซ่าคืนโดยผ่านบริษัทบริการส่งเอกสาร ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์ วีเอฟเอสโกลบอลใประเทศไทย

ท่านต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้มาในวันและเวลานัดหมายของท่าน

ใบคำร้องขอขอวีซ่าที่ท่านได้พิมพ์มาจากระบบออนไลน์ซึ่งท่านได้เซ็นชื่อเรียบร้อยแล้ว
อีเมล์ยืนยันว่าท่านได้ยื่นคำร้องขอวีซ่าเรียบร้อยแล้ว
หนังสือเดินทาง สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรไม่มีข้อกำหนดว่าหนังสือเดินทางของท่านจะต้องมีอายุการใช้งาน6เดือนในวันที่ท่านยื่นคำร้องขอวีซ่า แต่หนังสือเดินทางของท่านจะต้องมีอายุการใช้งานได้ทั้งในวันที่ท่านยื่นคำร้องขอวีซ่า และในวันที่ท่านเดินทางมาถึงสหราชอาณาจักร
รูปถ่ายสี ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน หน้าตรงขนาด 45มมx35มม ที่ตรงกับข้อกำหนดของ คำแนะนำเกี่ยวกับภาพถ่าย ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสหราชอาณาจักร (เอกสาร PDF 326KB จะเปิดในหน้าใหม่)
ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าที่ถูกต้อง
ท่านควรเตรียมเอกสารต้นฉบับที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบคำร้องขอวีซ่า โดยท่านจะต้องแนบสำเนาเอกสารมาด้วย มิฉะนั้นเราจะไม่คืนเอกสารต้นฉบับให้กับท่าน

ระยะเวลาในการพิจารณาคำร้องขอวีซ่า
ในกรณีที่ใบคำร้องขอวีซ่าของท่านต้องส่งไปยังประเทศในเครือจักรภพและประเทศในเขตการปกครองของสหราชอาจักรเพื่อพิจารณา ท่านอาจต้องรอผลการพิจารณาถึง 2 เดือนหรือนานกว่านั้น (ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ) โดยเราไม่สามารถรับรองได้ว่าท่านจะได้รับวีซ่าภายในเวลาที่ท่านต้องการ

ข้อมูลเพิ่มเติม
หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าเพื่อเดินทางไปประเทศในเครือจักรภพและประเทศในเขตการปกครองของสหราชอาณาจักร กรุณาติดต่อศูนย์บริการข้อมูลวีเอฟเอส โกลบอล โดยท่านสามารถค้นหารายละเอียดการติดต่อได้ที่เว็บไซด์ วีเอฟเอสโกลบอลในประเทศไทย

โรงแรม ที่พัก ที่อยู่ใกล้สถานทูตอังกฤษ และไอร์แลนด์เหนือ สก็อตแลนด์ และเวลส์ ประจำประเทศไทย: British Embassy in Thailand 

โรงแรม สลิลสุขุมวิท ซอย 11 Salil Hotel Sukhumvit Soi 11 เป็น โรงแรมที่อยู่ใกล้ สถานทูตอังกฤษ และไอร์แลนด์เหนือ สก็อตแลนด์ และเวลส์ ประจำประเทศไทย: British Embassy in Thailand ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10-15 นาที ลงสถานีรถไฟฟ้าเพลินจิต หรือนั่งแท๊กซี่ไปประมาณ 10-15 นาที  เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการมายื่นวีซ่า ขอวีซ่า เดินทางไปประเทศอังกฤษ หรือในเครือสหราชอาณาจักร โรงแรม สลิลสุขุมวิท ซอย 11 Salil Hotel Sukhumvit Soi 11 เป็น เป็นโรงแรมเปิดใหม่ มีทั้งหมด 84 ห้อง ห้องพักสะอาด เดินทางสะดวกใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS นานา เดินทางไปยังสถานทูตอังกฤษ และไอร์แลนด์เหนือ สก็อตแลนด์ และเวลส์ ประจำประเทศไทย: British Embassy in Thailand ไม่ไกล นอกจากนี้ยังตั้งอยู่ใกล้แหล่งช้อปปิ้งต่าง ๆ มากมาย เช่น Terminal 21 Shopping Mall ศูนย์การค้าใจกลางสุขมวิท อโศก ติดรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT และ สถานนีรถไฟฟ้า BTS อโศก สนใจจองห้องพักในราคาพิเศษ ติดต่อคุณน้อง 08-2554-7104

สอบถามเพิ่มเติมและสำรองที่พักได้ที่ คุณน้อง 08-2554-7104, 08-3842-6043, 08-5833-7883
เว็บไซต์ : http://www.salil-sukhumvit-soi11.com
http://www.hotelsawasdee.com
http://www.hotelworaburi.com
http://www.hotelsalil.com
อีเมลล์ info@hotelsawasdee.comhotel.sawasdee@hotmail.com

ลูกค้าสามรถสมัครสมาชิกของโรงแรมผ่านคุณน้องได้ฟรี ทุก ๆ ครั้งที่มีการจองห้องพักลูกค้าสามารถสะสมคะแนนเพื่อใช้ในการแลก Voucher การเข้าพักฟรีได้ รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.directonlinereservation.com/online-booking/member.php
สมัครสมาชิกได้ที่ https://www.directonlinereservation.com/online-booking/member.php

 

Comments are closed.