สถานทูตอังกฤษ และไอร์แลนด์เหนือ สก็อตแลนด์ และเวลส์ ประจำประเทศไทย: British Embassy in Thailand

สถานทูตอังกฤษ และไอร์แลนด์เหนือ สก็อตแลนด์ และเวลส์ ประจำประเทศไทย: British Embassy in Thailand

  สถานทูตอังกฤษ และไอร์แลนด์เหนือ สก็อตแลนด์ และเวลส์ ประจำประเทศไทย: British Embassy in Thailand สถานทูตอังกฤษ กรุงเทพ เป็นตัวแทนของรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย ซึ่งดำรงและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรและรัฐบาลไทย พัฒนาความสัมพันธ์ด้านการค้า การพาณิชย์ และการลงทุนระหว่างสองประเทศให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น เราเผยแพรนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลอังกฤษ การเมืองและเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและข้อมูลข่าวสารต่างๆ เราให้ความช่วยเหลือและบริการต่อชาวอังกฤษที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและเดินทางเยือนประเทศไทย เราให้การบริการการยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อเดินทางเยือนสหราชอาณาจักรเพื่อการท่องเที่ยว, การศึกษา, การอยู่อาศัย หรือการทำงาน ติดต่อสถานทูตได้อย่างไร สถานทูตตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมือง เลขที่ 14 ถนนวิทยุ ใกล้กับสถานทูตสวิสเซอร์แลนด์ อาคารเวฟเพลสและห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ชิดลม วิธีที่สะดวกที่สุดในการเดินทางมาติดต่อสถานทูตอังกฤษคือใช้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะ โดยรถไฟฟ้า สถานทูตอังกฤษตั้งอยู่ใกล้สถานีเพลินจิตมากที่สุด จากสถานีเพลินจิต ใช้ทางออกหมายเลข 1 เดินเข้ามายังอาคารเวฟเพลส ชั้นที่่ 1 และผ่านออกมายังถนนวิทยุ สถานทูตอังกฤษตั้งอยู่ฝั่งตรงกันข้าม โดยแท๊กซี่ มีบริการรถแท็กซี่เป็นจำนวนมากซึ่งหาใช้บริการได้ง่าย เรียกบริการแท็กซี่และขอให้ส่งท่านที่ “สถานทูตอังกฤษ เลขที่ 14 ถนนวิทยุ” โดยรถเมล์ รถเมล์ประจำทางสาย 62 [...]

สถานทูตสวีเดน ประจำประเทศไทย Swedish Embassy in Thailand

สถานทูตสวีเดน ประจำประเทศไทย Swedish Embassy in Thailand

สถานทูตสวีเดน ประจำประเทศไทย Swedish Embassy in Thailand เวลายื่น 08:30-12:00 น./รับเล่มได้ช่วงเช้า สถานทูตจะเปิดรับยื่นวีซ่าเฉพาะวันจันทร์-วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี-วันศุกร์ *** ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร*** *** เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต*** เอกสารยื่น VISA SWEDEN Business 1. จดหมายรับรองการทำงาน 2. จดหมายเชิญ 3. สำเนา Statement บริษัทย้อนหลัง 3 เดือน 4. ใบ Medical Insurance วงเงินเอาประกัน 2,000,000 บาท 5. รูปถ่าย 2 นิ้วสี 2 รูป พื้นหลังเป็นสีอ่อนหรือสีขาว 6. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี) 7. [...]