สถานทูตสวีเดน ประจำประเทศไทย Swedish Embassy in Thailand

สถานทูตสวีเดน ประจำประเทศไทย Swedish Embassy in Thailand

สถานทูตสวีเดน ประจำประเทศไทย Swedish Embassy in Thailand

สถานทูตสวีเดน ประจำประเทศไทย Swedish Embassy in Thailand
เวลายื่น 08:30-12:00 น./รับเล่มได้ช่วงเช้า สถานทูตจะเปิดรับยื่นวีซ่าเฉพาะวันจันทร์-วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี-วันศุกร์
*** ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร***
*** เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต***
เอกสารยื่น VISA SWEDEN
Business
1. จดหมายรับรองการทำงาน
2. จดหมายเชิญ
3. สำเนา Statement บริษัทย้อนหลัง 3 เดือน
4. ใบ Medical Insurance วงเงินเอาประกัน 2,000,000 บาท
5. รูปถ่าย 2 นิ้วสี 2 รูป พื้นหลังเป็นสีอ่อนหรือสีขาว
6. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
7. ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นชื่อ 1 ชุด โดยจะต้องกรอกแบบฟอร์ม Appendix B และ Appendix D เพิ่มเติมด้วย
ดาวน์โหลดได้จาก www.swedenabroad.com/bangkok ดูหัวข้อ Visit Sweden, Visa For Visiting Sweden, Visa for Tourist/Business or Conference Purpose, Application form Schengen Visa
8. ค่าวีซ่าประมาณ 1,260 บาท
9. ใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการ โดยสถานทูตจะเปิดสัปดาห์ละ 4 วันคือวันจันทร์, อังคาร, พฤหัสฯ, ศุกร์
หากยื่นวันจันทร์ สถานทูตจะให้ไปฟังผลวีซ่าวันจันทร์ถัดไป ถ้าไม่มีการขอเอกสารเพิ่มเติมก็จะรับพาสปอร์ตกลับได้เลย แต่ถ้ามีขอเอกสารเพิ่ม (สถานทูตจะแจ้งวันฟังผลไม่ใช่วันยื่นเอกสาร) ก็จะต้องไปเอามาให้เพิ่มในวันอังคาร และไปรับพาสปอร์ตคืนได้ในวันพฤหัส (รับเล่มได้ในวันทำการถัดไป หลังจากวันที่ให้เอกสารเพิ่ม เติมแล้ว) ดังนั้นขอแนะนำให้ทำการยื่นเรื่องล่วงหน้า
Tourist ผู้เดินทางต้องไปยื่นด้วยตัวเอง
1. จดหมายรับรองการทำงาน
2. ใบจองโรงแรม
3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้เดินทางย้อนหลัง 3 เดือน
4. ใบ Medical Insurance วงเงินเอาประกัน 2,000,000 บาท
5. รูปถ่าย 2 นิ้วสี 2 รูป พื้นหลังเป็นสีอ่อนหรือสีขาว
6. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
7. ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นชื่อ 1 ชุด โดยจะต้องกรอกแบบฟอร์ม Appendix B และ Appendix D เพิ่มเติมด้วย (ดู Website เดียวกับวีซ่าธุรกิจ)
8. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 1260 บาท
9. ใช้เวลาประมาณ 7 วัน (ดูวิธีคำนวณวัน จากวีซ่าธุรกิจข้างต้น)
ที่ตั้งและแผนที่สำหรับการเดินทางมายังสถานทูตสวีเดน ประจำประเทศไทย
สถานทูตสวีเดน ประจำประเทศไทย ตั้งอยู่ชั้น 20 อาคารแปซิฟิก เพลส 1, 140
ถนนสุขุมวิท (ระหว่างซ. 4 และซ.6) กทม. 10110 สถานีรถไฟฟ้านานา
โทร. 0-2263-7200 วีซ่า 0-2263-7211
อีเมล์: visabkk@foreign.ministry.se

วันหยุดของสถานทูตสวีเดน 2555 นอกเหนือจากวันเสาร์และวันอาทิตย์

- วันจันทร์ที่ 02 มกราคม – วันพุธที่ 07 มีนาคม
- วันศุกร์ที่ 13 เมษายน – วันจันทร์ที่ 16 เมษายน
- วันจันทร์ที่ 07 พฤษภาคม – วันจันทร์ที่ 04 มิถุนายน
- วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน – วันอังคารที่ 23 ตุลาคม
- วันพุธที่ 05 ธันวาคม – วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม
- วันอังคารที่ 25 ธันวาคม – วันพุธที่ 26 ธันวาคม
- วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม

ราชอาณาจักรสวีเดน เมืองหลวง คือ สตอกโฮล์ม เป็นประเทศกลุ่มนอร์ดิกตั้งอยู่บนคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย ในยุโรปเหนือ เขตแดนทางตะวันตกติดประเทศนอร์เวย์ ทางตะวันออกเฉียงเหนือติดประเทศฟินแลนด์ และช่องแคบ สแกเกอร์แรก (Skagerrak) ทางตะวันตกเฉียงใต้ติดช่องแคบแคทีแกต (Kattegat) และทางตะวันออกติดทะเลบอลติก และอ่าวบอทเนีย มีกรุงสตอกโฮล์มเป็นเมืองหลวง ประเทศสวีเดนมีประชากรที่เบาบาง เว้นแต่ในเขตเมืองใหญ่ พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศประกอบด้วยป่าไม้ และภูเขาสูง

กรุงสตอกโฮล์ม (Stockholm) เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศสวีเดน และยังเป็นนครหลวงอันงดงามที่สุดในสแกนดิเนเวีย จนได้รับขนานนามว่า ความงามบนผิวน้ำ (Beauty on Water) หรือราชินีแห่งทะเลบอลติก ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อย 14 เกาะที่โอบล้อมด้วยทะเลบอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) ทำให้สตอกโฮล์มเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก สตอกโฮล์ม  ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลทิศตะวันออกของประเทศสวีเดน มีประชากรในเขตเทศบาลสตอกโฮล์ม 774,000 คน ถ้านับเขตที่อยู่อาศัยโดยรอบทั้งหมดจะมีประชากรประมาณ 1.7 ล้านคน

สตอกโฮล์มเป็นที่ตั้งของรัฐบาลสวีเดน และที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟ พระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันของสวีเดน

ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์ที่เก่าที่สุดของสตอกโฮล์ม เริ่มที่ ค.ศ. 1252 โดยสตอกโฮล์มเป็นเมืองศูนย์กลางในการค้าขายแลกเปลี่ยนแร่เหล็กจากเหมืองใกล้ เคียง สตอกโฮล์มก่อตั้งเป็นเมืองที่อยู่อาศัยเต็มรูปแบบเพื่อปกป้องตัวเองจากนัก เดินเรือต่างถิ่น สตอกโฮล์มเป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิสวีเดนอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1634 ในช่วง ค.ศ. 1713–1714 สตอกโฮล์มพบปัญหาการระบาดของกาฬโรค และสงครามใหญ่ทางภาคเหนือระหว่างสวีเดนกับชาติยุโรปเหนืออื่นๆ ใน ค.ศ. 1721 ซึ่งส่งผลให้จักรวรรดิสวีเดนต้องสิ้นสุดลง และเมืองสตอกโฮล์มเสียหายอย่างหนัก สตอกโฮล์มค่อยๆ ฟื้นความสำคัญกลับคืนมาในคริสต์ศตวรรษที่ 19 และกลายเป็นศูนย์กลางทางการค้า

เมืองหลวงที่สวยงามแห่งนี้ มีโรงละครแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล ทัศนียภาพแสนสวยบนเนินเขา พิพิธภัณฑ์วาซา (Vasa Museum) เรือรบโบราณที่จมระหว่างการ ออกทะเลเมื่อปี ค.ศ. 1628 และจมอยู่ใต้ทะเลนาน 333 ปี

โรงแรม สลิลสุขุมวิท ซอย 11 Salil Hotel Sukhumvit Soi 11 เป็น โรงแรมที่อยู่ใกล้ สถานทูตสวีเดน ประจำประเทศไทย Swedish Embassy in Thailand อาคารแปซิฟิก เพลส 1 เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการมายื่นวีซ่า ขอวีซ่า เดินทางไปประเทศสวีเดน โรงแรม โรงแรม สลิลสุขุมวิท ซอย 11 Salil Hotel Sukhumvit Soi 11 เป็น เป็นโรงแรมเปิดใหม่ มีทั้งหมด 84 ห้อง ห้องพักสะอาด เดินทางสะดวกใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS นานา เดินทางไปยังสถานทูตสวีเดนไม่ไกล นอกจากนี้ยังตั้งอยู่ใกล้แหล่งช้อปปิ้งต่าง ๆ มากมาย เช่น Terminal 21 Shopping Mall ศูนย์การค้าใจกลางสุขมวิท อโศก ติดรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT และ สถานนีรถไฟฟ้า BTS อโศก สนใจจองห้องพักในราคาพิเศษ ติดต่อคุณน้อง 08-2554-7104

สอบถามเพิ่มเติมและสำรองที่พักได้ที่ คุณน้อง 08-2554-7104, 08-3842-6043, 08-5833-7883
เว็บไซต์ : http://www.salil-sukhumvit-soi11.com
http://www.hotelsawasdee.com
http://www.hotelworaburi.com
http://www.hotelsalil.com
อีเมลล์ info@hotelsawasdee.comhotel.sawasdee@hotmail.com

ลูกค้าสามรถสมัครสมาชิกของโรงแรมผ่านคุณน้องได้ฟรี ทุก ๆ ครั้งที่มีการจองห้องพักลูกค้าสามารถสะสมคะแนนเพื่อใช้ในการแลก Voucher การเข้าพักฟรีได้ รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.directonlinereservation.com/online-booking/member.php
สมัครสมาชิกได้ที่ https://www.directonlinereservation.com/online-booking/member.php

 

Comments are closed.