โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล Bumrungrad International Hospital

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับการรับรองจากนานาชาติ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล Bumrungrad International Hospital  โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดบริการเมื่อ 17 กันยายน พ.ศ.2523 เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชียที่ได้รับการรับรองคุณภาพระดับสากล ในการให้บริการโรงพยาบาลเอกชนขนาด 554 เตียง โดยทีมงานบริหารจากนานาประเทศ พร้อมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกว่า 900 ท่าน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจของกรุงเทพมหานคร มีผู้ใช้บริการจำนวน 850,000 คนต่อปี เป็นผู้ใช้บริการชาวต่างประเทศกว่า 300,000 คนต่อปี จาก 154 ประเทศทั่วโลก ในด้านการช่วยเหลือสังคม นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ในปี พ.ศ.2533 มูลนิธิฯ ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการกุศลและให้การศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมมาโดยตลอด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมส่งเสริมและดูแลคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น ตลอดระยะเวลากว่า 17 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้ช่วยเหลือชาวไทย ผู้ด้อยโอกาสกว่า 100,000 คน ด้วยการมอบบริการตรวจสุขภาพและการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจแก่เด็กโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ได้รับการนำเสนอบริการทางการแพทย์ในรายการชั้นนำ เช่น CBS’s 60 Minutes, NBC’s Today Show, [...]

รถไฟฟ้า บีทีเอส สถานีนานา (ฺBTS Nana Station, รหัส E3)

สถานีรถไฟฟ้า บีทีเอส นานา BTS Nana Station

รถไฟฟ้า บีทีเอส สถานีนานา (ฺBTS Nana Station, รหัส E3)  เป็นสถานีรถไฟลอยฟ้า ในเส้นทางรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (รถไฟฟ้าบีทีเอส) สายสุขุมวิท ยกระดับเหนือถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ใจกลางแหล่งธุรกิจท่องเที่ยวและสถานบันเทิงย่านนานา ที่ตั้ง ตั้งอยู่ต้นถนนสุขุมวิท บริเวณปากซอย 6 และซอย 9 ห่างจากสี่แยกนานาซึ่งเป็นจุดบรรจบถนนนานาเหนือ (ถนนสุขุมวิท 3), ซอยนานาใต้ (ซอยสุขุมวิท 4) และถนนสุขุมวิท ไปทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 200 เมตร ในพื้นที่แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา และแขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ทางเข้า-ออก ประตู 1 ซอยสุขุมวิท 7, ถนนสุขุมวิท ซอย 3 (นานาเหนือ), ป้ายรถประจำทางไปอโศก (บันไดเลื่อน) ประตู 2 อาคารแปซิฟิคเพลส 2, ซอยสุขุมวิท 6, [...]

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (Queen Sirikit National Convention Center – QSNCC)

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (Queen Sirikit National Convention Center - QSNCC)

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (Queen Sirikit National Convention Center – QSNCC) เป็นศูนย์การประชุมตั้งอยู่บริเวณถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ติดกับโรงงานยาสูบ จากการที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ ในการจัดประชุมประจำปีของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศครั้งที่ 46 ณ กรุงเทพมหานคร รัฐบาลไทยจึงมีมติให้ก่อสร้างสถานที่จัดงานประชุมแห่งชาติที่ได้มาตรฐานสากลขึ้นในปลายปี พ.ศ. 2532 เพื่อรองรับการประชุมครั้งสำคัญดังกล่าว โดยกำหนดรูปทรงทางสถาปัตยกรรมที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย พร้อมกับใช้เทคนิค “สร้างและออกแบบ” (A “build and design” technique) เพื่อให้ศูนย์ประชุมของชาติแห่งแรกนี้สามารถเสร็จทันตามกำหนดเวลา หลังจากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารบนพื้นที่ 20 เอเคอร์ ซึ่งอยู่ติดกับโรงงานยาสูบเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2533 บรรดานักออกแบบกว่า 100 คน และคนงานก่อสร้างอีกกว่า 1,000 คน ต่างทุ่มเททำงานทั้งกลางวัน และกลางคืนเพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2534 จากความมุ่งมั่น และพยายามของทุกฝ่าย ทำให้การก่อสร้างตัวอาคารแล้วเสร็จภายในเวลาเพียง 16 เดือน จากเดิมที่กำหนดไว้ 40 [...]

สถานทูตสวีเดน ประจำประเทศไทย ( Swedish Embassy in Thailand )

สถานทูตสวีเดน ประจำประเทศไทย: Swedish Embassy in Thailand

สถานทูตสวีเดนประจำประเทศไทย สถานทูตสวีเดน ประจำประเทศไทย ( Swedish Embassy in Thailand ) เวลายื่น 08:30-12:00 น./รับเล่มได้ช่วงเช้า สถานทูตจะเปิดรับยื่นวีซ่าเฉพาะวันจันทร์-วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี-วันศุกร์ *** ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร*** *** เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต*** เอกสารยื่น VISA SWEDEN Business 1. จดหมายรับรองการทำงาน 2. จดหมายเชิญ 3. สำเนา Statement บริษัทย้อนหลัง 3 เดือน 4. ใบ Medical Insurance วงเงินเอาประกัน 2,000,000 บาท 5. รูปถ่าย 2 นิ้วสี 2 รูป พื้นหลังเป็นสีอ่อนหรือสีขาว 6. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า [...]