โรงพยาบาลสุขุมวิท ( Sukhumvit Hospital )

Sukhumvit Hospital

โรงพยาบาลสุขุมวิทเปิดให้บริการมายาวนานกว่า36 ปี เดิมเป็นโรงพยาบาลของกองทหารอเมริกัน ใช้ชื่อว่า Fifth Field U.S. Army Hospital ก่อตั้งขึ้น และ เปิดดำเนินกิจการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่25 กุมภาพันธ์ 2520 ด้วยทุนดำเนินการ 5 ล้านบาท จำนวนเตียง 110 เตียง และบนพื้นที่ 9 ไร่เศษ และเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกๆในกรุงเทพฯ ถึงวันนี้เป็นเวลา 36 ปีพอดี แต่เนื่องจากโรงพยาบาลสุขุมวิทมีอาคารที่จะรับผู้ป่วยให้พักรักษาตัวภายในโรงพยาบาลเพียงหลังเดียวซึ่งเป็นอาคารสูง 5 ชั้นและอาคารหลังนี้ได้มีการปรับปรุงภายในอาคารทำให้สามารถรองรับผู้ป่วยลดลงเหลือ จำนวนเตียง 72 เตียง          อาคารใหม่ที่เปิดบริการในเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี้ สูง15ชั้น มีพื้นที่ให้บริการกว่า5หมื่นตารางเมตร สามารถรองรับผู้ป่วยในได้ถึง 243 เตียง มีศูนย์บริการทางการแพทย์เฉพาะทางที่เพิ่มขึ้นในการให้บริการแก่ผู้ป่วยได้มากกว่า 2,000 รายต่อวัน         โดยยังยึดมั่นในแนวทางเดิม คือ เน้นที่คุณภาพในการบริการ มีการจัดการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม โดยเน้นความปลอดภัยในการดูแลรักษาเป็นหลัก เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและปลอดภัย มีการพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงสถานที่ตลอดเวลาที่ผ่านมา โรงพยาบาลสุขุมวิท 1411 ถนนสุขุมวิท (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าเอกมัย) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์   0-2391-0011 โทรสาร     0-2714-0081 Website   www.sukumvithospital.com E-mail     info@sukumvithospital.com การเดินทางที่ท่านสามารถใช้บริการ [...]

โรงพยาบาลบ้านเเพ้ว สาขาพร้อมมิตร

รพ บ้านเเพ้ว สาขาพร้อมมิตร กรุงเทพ

โรงพยาบาลพร้อมมิตร เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท ห่างจากปากซอยสุขุมวิท 39 ประมาณ 300 เมตร ก่อกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2513 บนพื้นที่ 1 ไร่ 89 ตารางวา โดยมีวัตถุประสงค์ครั้งแรกเพื่อเป็นสถานพยาบาล ดูแลญาติพี่น้องและบุคคลใกล้ชิด ในปี 2537 ได้มีการปรับปรุงต่อเติมตึกผู้ป่วยใหม่อีก 1 อาคาร จำนวน 5 ชั้น เปิดเป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง ให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ใช้บริการในเขตวัฒนาและพื้นที่ใกล้เคียง           โรงพยาบาลพร้อมมิตร มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักดีในความสามารถของคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในทุกสาขาและการพยาบาลดูแลผู้ป่วย อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบัน โรงพยาบาลพร้อมมิตร เปิดให้บริการแก่ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในตลอด 24 ชั่วโมง ในส่วนผู้ป่วยนอกมีห้องตรวจ 18 ห้อง มีห้องฉุกเฉินซึ่งบริการตลอด 24 ชั่วโมง สาขาอายุรกรรม อายุรกรรมทั่วไป อายุรกรรมทั่วไปและหลอดเลือด อายุรกรรมโรคไต อายุรกรรมโรคปอด และทางเดินหายใจ อายุกรรมระบบประสาท และสมอง อายุรกรรมโรคตับ และทางเดินอาหาร [...]

โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ( Smitivej Hospital )

โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท 49

โรงพยาบาลมาตรฐาน JCI เรา่ให้บริการรักษาผู้ป่วย สำหรับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้บริการรักษาผู้ป่วยด้วยมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากลและเป็นที่ยอมรับโดย สถาบัน JCI บริการของโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทรวมทั้งบริการทางการแพทย์ เป็นที่ปรึกษา วินิจฉัยโรค และรักษาโดยทีมแพทย์เฉพาะทาง นอกจากนี้โรงพยาบาลของเรายังเป็นที่รู้จักกันทั้งในประเทศและเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ ทีมแพทย์สมิติเวชพร้อมให้บริการฉุกเฉินบริการผู้ป่วยที่ต้องการการบริการทาง การแพทย์อย่างเร่งด่วนตลอด 24 ชม ทีมแพทย์พร้อมให้บริการสำหรับชาวต่างชาติในไทยและนักท่องเที่ยว เราคือโรงพยาบาลในประเทศไทยที่มีมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากลและเป็นที่ยอมรับ ในภูมิภาค โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท ได้ก่อตั้งขึ้นในพ.ศ.2522 และเจริญก้าวหน้าขึ้นจนกลายเป็นผู้ให้บริการทางการแพทย์ชั้นนำในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบัน เราเป็นโรงพยาบาลที่ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมากมายเลือกใช้ โรงพยาบาลสมิติเวชมีประวัติโดดเด่นด้านงานบริการและความทันสมัย ในพ.ศ. 2542 เราเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทยที่ผ่านการรับรองเป็น “โรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่-ลูก” จากจากองค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การยูนิเซฟ (UNICEF) นอกจากนี้ ยังมีความสำเร็จอื่นๆ เช่น รางวัลผู้ประกอบการดีเด่นด้านธุรกิจบริการ สาขาโรงพยาบาล (Prime Minister Award 2004) และได้รับการประกาศรับรองคุณภาพโรงพยาบาลไทย (Hospital Accreditation – HA) จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้ผู้ป่วยและ ผู้ใช้บริการทุกท่านได้รับบริการและการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทพร้อมพรั่งด้วยอุปกรณ์และบริการครบวงจรตั้งแต่ด้านความงามจนถึงการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ด้วยเตียงรองรับผู้ป่วย 270 ราย [...]